HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HỘI LHPN XÃ CAO SƠN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN...

Thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và...

KINH TẾ - XÃ HỘI

Phát động “Tháng an toàn PCCC” và các hoạt động kỷ...

Ngày 29/9/2023 UBND xã Cao Sơn ban hành kế hoạch số 115 phát động “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và các hoạt...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 xem tại đây