Chiều ngày 28/8/2022 Chi bộ thôn Khau Cà tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 là đơn vị thứ 7 trên tổng số 8 Chi bộ trên địa bàn xã; chủ đề đại hội nhiệm kỳ với nội dung “Nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; phấn đấu xây dựng nông thôn mới”; đến dự chỉ đạo đại hội có các đồng chí Bàn Phúc Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ – Phụ trách Chi bộ; cùng dự còn có các đồng chí đại diện lực lược công an, các chi tổ hội trong thôn và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đại hội được nghe Đoàn chủ tịch thông báo nội quy đại hội và các báo cáo tình hình đảng viên chi bộ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022; kiểm điểm lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Trong thảo luận đã có bốn lượt phát biểu đề nghị bổ sung, làm rõ một số tồn tại hạn chế từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022 và đề xuất nhiều giải pháp được thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.

Hình ảnh: Lãnh đạo chúc mừng các đồng chí trong Chi ủy
nhiệm kỳ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Bàn Phúc Nguyên đã ghi nhận biểu dương thành tích mà chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đạt được và chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo; trong công tác bầu cử cần lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhiệt tình, có năng lực, đạo đức trong công tác, giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm, có khả năng tập hợp và xử lý các tình huống phát sinh.
Đại hội thông qua Đề án nhân sự và tiến hành bầu chi ủy khóa mới, kết quả có ba đồng chí được tín nhiệm bầu vào Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng đã bầu ra bí thư, phó bí thư khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí: Hứa Văn Liêm tái cử chức danh Bí thư chi bộ; đồng chí Hoàng Văn Hải tái cử chức danh phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 sau khi được tiếp thu chỉnh sửa đã đề ra./.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Bàn Phúc Nguyên đã ghi nhận biểu dương thành tích mà chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đạt được và chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo; trong công tác bầu cử cần lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhiệt tình, có năng lực, đạo đức trong công tác, giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm, có khả năng tập hợp và xử lý các tình huống phát sinh.

Đại hội thông qua Đề án nhân sự và tiến hành bầu chi ủy khóa mới, kết quả có ba đồng chí được tín nhiệm bầu vào Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng đã bầu ra bí thư, phó bí thư khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí: Hứa Văn Liêm tái cử chức danh Bí thư chi bộ; đồng chí Hoàng Văn Hải tái cử chức danh phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 sau khi được tiếp thu chỉnh sửa đã đề ra./.

                                                                                             Tác giả: Dương Tập
                                                                                          Nguồn: UBND xã Cao Sơn