Sáng ngày 08/02/2022 Thường trực huyện ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Ủy viện BTV huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông làm trưởng doàn đến thăm và làm việc tại xã Cao Sơn, cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Chung, UVBCH huyện ủy phụ trách đảng bộ xã Cao Sơn và đại diện các đơn vị huyện đội, phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, văn phòng huyện ủy. Về phía xã có các đồng lãnh đạo đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ và các ngành, đoàn thể xã.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Hà Phó BTTTĐU- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc sau khi nghe địa phương báo cáo kết quả tình hình trước trong và sau tết nguyên đán và các ý kiến thảo luận, đồng chí Nguyễn Thanh Hà đã ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được trước, trong và sau tết về ANTT nhất là công tác bảo vệ rừng, chăm lo an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19, chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân, công tác đảng và công tác chuẩn bị đại hội Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh trong năm 2022. Qua đó đồng chí chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới đó là: Các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân vận dụng hết diện tích để sản xuất nông nghiệp, nhất là cây có hiệu quả kinh tế cao như cây thuốc lá; đảm bảo an toàn, đủ số lượng trong công tác tuyển quân; tăng cường công tác phòng chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn trong tình hình mới, công tác đảng đề nghị đảng ủy chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động năm và chỉ đạo công tác đại hội đoàn thanh niên và cựu chiến binh đảm bảo đúng đúng thời gian theo kế hoạch.

 

                                                                              Tác giả: Dương Văn Tập

                                                                               Nguồn: UBND xã Cao Sơn