Sáng ngày 04/10/2022, BCĐ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch xã Cao Sơn tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022. Tới dự chỉ đạo có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; chủ trì hội nghị đồng chí  Dương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã – Trưởng BCĐ; cùng dự hội nghị có các thành viên BCĐ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch xã, các ông bà trưởng khu dân cư.

Hình ảnh: Toàn cảnh hội nghị bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022

Tại hội nghị đồng chí Dương Văn Hùng đã quán triệt một số nội dung của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP; Hướng dẫn số 322/HD-BCĐ và Công văn số 123/BCĐ-VHXH ngày 05/9/2022 của BCĐ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch xã Cao Sơn về việc hướng dẫn thực hiện bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022. Trên cơ sở đăng ký đầu năm và kết quả bình xét các thôn; BCĐ xã đã tiến hành bình xét, biểu quyết thông qua được kết quả như sau:
Có 185/208 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88,94%, trong đó hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền là 49 hộ gia đình. Đề nghị Chủ tịch UBND xã khen 7 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục tiêu biểu; đề nghị UBND huyện Bạch Thông công nhận 5/6 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trong đó có 2 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục; đề nghị công nhận lần đầu (2 năm) cơ quan xã Cao Sơn đạt cơ quan văn hóa./.

                                                                                  Dương Tập – UBND xã Cao Sơn