Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bộ Quốc phòng chủ động nghiên cứu sân bay chuyên dùng Quân Bình trong quy hoạch của tỉnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Lê Đình Thọ, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao các kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong thời gian qua của tỉnh Bắc Kạn. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh để đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, với dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn, Bộ Giao thông Vận tải đang giao Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 lập dự án đầu tư và chỉ đạo Ban QLDA2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương để hoàn thành các thủ tục liên quan, sớm phê duyệt đầu tư dự án. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ Ban QLDA2 trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay, dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn được nghiên cứu với quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m, giải phóng mặt bằng theo quy mô 2 làn. Để thuận lợi trong quá trình khai thác, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch, ngoài phương án đang nghiên cứu, Bộ Giao thông Vận tải giao Ban QLDA 2 chủ trì, phối hợp Vụ Kế hoạch Đầu tư, Cục Quản lý Xây dựng Chất lượng công trình giao thông, các cơ quan liên quan của địa phương khẩn trương rà soát, tính toán thêm phương án đầu tư để so sánh, theo hướng giải phóng mặt bằng với quy mô 4 làn hoàn chỉnh theo quy hoạch, đầu tư 2 làn xe hoặc đầu tư 4 làn xe trong giai đoạn 2021 – 2025.

Về sân bay Quân Bình, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó đã định hướng giao các địa phương chủ động quy hoạch vị trí các sân bay chuyên dùng trong quy hoạch.

Theo ông Lê Đình Thọ, trường hợp tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu phát triển sân bay để phát triển kinh tế xã hội, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bộ Quốc phòng chủ động nghiên cứu sân bay chuyên dùng Quân Bình trong quy hoạch của tỉnh, đồng thời kêu gọi các nguồn lực để đầu tư, phát triển sân bay Quân Bình cho phù hợp.

                                                                                                            Ảnh minh họa.

Theo Báo Lao động.