Để chủ động và tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và hội xuân của xã năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn ban hành Văn bản số 02/UBND, ngày 04/01/2024 về việc chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hình ảnh cán bộ Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân PCCC

Trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn yêu cầu các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các ông, bà trưởng thôn trên địa bàn xã thực hiện tốt các kế hoạch của UBND xã đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ trong nhân dân ngay từ đầu năm; yêu cầu Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã, cán bộ, công chức xã theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy tại các hộ gia đình, khu dân cư; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, kiên quyết không để xảy ra đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; giao Công an xã triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo sự chỉ đạo của Công an huyện. Thời gian triển khai từ 15/12/2023 đến 29/02/2024; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động; triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, của địa phương. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật; nâng cao tỉ lệ điều tra khám phá tội phạm. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; giao Công chức Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế, Công an xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hàng hoá trong dịp Tết, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hoá vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh và nhân dân để tự giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chấp hành nghiêm túc quy định về quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn; trường TH&THCS theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với lực lượng Công an trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để tuyên truyền, vận động học sinh trong trường ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; cán bộ, công chức theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trưởng, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để hình thành “điểm nóng”, tụ tập khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024; đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn./.

Dương Tập