Trong thời gian gần đây trên địa bàn xã Cao Sơn đã xảy ra nhiều đợt mưa dông, sét và gió giật mạnh gây thiệt hại khá lớn về nhà cửa của nhân dân. Ước tính hàng chục triệu đồng chủ yếu là tấm lợp proximăng, tôn mái, úp nóc.

Hình ảnh thiệt hại do gió mạnh gây ra tại xã Cao Sơn

Đang vào mùa mưa để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, giảm thiểu thiệt hại tài sản do mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh gây ra, UBND  xã Cao Sơn yêu cầu các ngành, đoàn thể, các thôn và đơn vị đóng trên địa bàn xã triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông, lốc, gió giật mạnh như sau: Một là, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách phòng tránh, ứng phó với dông lốc, gió giật như giằng néo gia cố mái nhà để đảm bảo an toàn khi có thiên tai sảy ra, thực hiện cắt, tỉa cành, có phương án đối với các cây xanh không an toàn để hạn chế việc cây đổ, gẫy, văng cành khi có gió lốc; tránh tai nạn đáng tiếc về người và hư hỏng tài của gia đình, cá nhân, công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước. Hai là, trong những ngày mưa gió, dông, sét tuyên truyền nhân dân không thả rông gia súc tránh thiệt hại do sét đánh, cây gãy, đổ, trơn trượt…Ba là, thường xuyên cập nhật, thông tin dự báo, cảnh báo diễn biến mưa dông, lốc để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc và gió giật mạnh để giảm thiểu thiệt hại./.

 Dương Tập