Sáng ngày 04/7/2024 vừa qua, đồng chí Hà Kim Oanh, Chủ tịch UBND huyện cùng Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện làm việc tại xã Cao Sơn; về phía địa phương có đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND và công chức Nông nghiệp – Địa chính – Xây dựng; đại diện Lãnh đạo và cán bộ Hạt Kiểm lâm khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cao Sơn đã trao đổi, thông tin, đề xuất những khó khăn hiện nay của địa phương như  chưa có sản phẩm OCOP, thu nhập và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu kinh tế sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi là chủ yếu.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Qua các ý kiến của địa phương và phòng chuyên môn đồng chí Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: Để xã Cao Sơn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo do đó việc định hướng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương là hết sức cần thiết để nâng cao giá trị kinh tế, gắn với thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Xã cần định hướng phát triển một số cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Trước mắt  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, hoàn thành tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để triển khai kịp thời, có hiệu quả đồng chí Chủ tịch UBNd huyện đề nghị Đảng uỷ xã Cao Sơn khẩn trương xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc phát triển kinh tế, trên cơ sở phát huy các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã tổ chức khảo sát, xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng, tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng hiện có của địa phương và nhu cầu thành lập Tổ hợp tác trên địa bàn xã gửi UBND huyện, qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện trước ngày 20/7/2024). Tiếp tục phối hợp tốt với Hạt Kiểm lâm khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Đề nghị Hạt Kiểm lâm khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ phối hợp giúp cấp uỷ, chính quyền xã Cao Sơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế gắn chặt với công tác quản lý, bảo vệ rừng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tiếp tục nghiên cứu, chủ động định hướng cho xã Cao Sơn lựa chọn các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, trình độ canh tác của người dân, đảm bảo tính bền vững, phát huy được tiềm năng, thế mạnh riêng có của địa phương. Hỗ trợ xã Cao Sơn thành lập Tổ hợp tác để liên kết sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm thế mạnh của địa phương, sớm hình thành sản phẩm OCOP trên địa bàn để tạo sinh kế ổn định, tăng tính cạnh tranh, mở rộng và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường./.

Dương Tập