Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên. Ngày 25/7/2022 UBND xã Cao Sơn tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với thanh niên xã Cao Sơn năm 2022 với chủ đề “Thanh niên xã Cao Sơn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế sô”. Dự buổi đối thoại có đồng chí Bàn Phúc Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy dự và chỉ đạo cùng dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Ủy ban MTTQ; Cán bộ, công chức; Công an xã; Kiểm Lâm; Các đơn vị trường học; Trạm y tế xã. Các Chi đoàn; Đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại buổi đối thoại đã báo cáo kết quả hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030; kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; kế hoạch triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg  ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn xã. Qua thảo luận có 5 lượt phát biểu với 6 ý kiến liên quan đến hai nhóm vấn đề đó là hỗ trợ chính sách để thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của thanh thiếu niên và công tác chuyển đổi số đối với thanh niên.

Hình ảnh đồng chí Dương Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Cao Sơn đối thoại trực tiếp với thanh niên

Kết luận Hội nghị đối thoại đồng chí Chủ tịch UBND xã đã đánh giá chương trình đối thoại năm 2022 được diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và dân chủ, với sự tích cực hưởng ứng, tham gia đối thoại của đoàn viên thanh niên và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Qua đó đề nghị Đoàn thanh niên xã cần nghiên cứu Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy để có phương hướng, nhiệm vụ, bước đi và cách làm phù hợp, lựa chọn những nội dung, việc làm để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, nhất là thanh niên phải thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đối với thanh niên là lực lượng đi đầu, năng động sáng tạo và cần gương mẫu, nhiệt huyết, trí tuệ trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mạnh dạn đổi mới đi đầu để phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên cần có tư duy đổi mới về vấn đề việc làm theo hướng nắm bắt xu hướng thời đại, hướng đến những gì xã hội cần để khởi nghiệp, lập nghiệp. Tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề, kỹ năng để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế; đối với Công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên và bí thư đoàn thanh niên tiếp tục nghiên cứu các ý kiến, trao đổi của đoàn viên thanh niên để thông tin cách đầy đủ hơn về các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số trên địa bàn xã

 

Tác giả: Dương Văn Tập
    Nguồn: UBND xã Cao Sơn