Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, thời gian qua, lực lượng Công an xã Cao Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, qua nhóm zalo, soạn thảo văn bản hướng dẫn các bước cài đặt rất cụ thể; chỉ đạo lực lượng Công an viên các thôn tuyên truyền; các nội dung tuyên truyền bao gồm lợi ích của việc sử dụng sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) như thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công, thanh toán hóa đơn, thay sổ hộ khẩu hướng dẫn công dân đến cơ quan Công an đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 cho 447 công dân.  Đến hiện tại Công an xã đã tuyên truyền hướng dẫn được 723 công dân đủ điều kiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và thu nhận hồ sơ định danh điện tử đạt 99,7%.

Tuy nhiên qua triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn như: Do một bộ phận lớn người dân là nông dân, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức, ứng dụng công nghệ thông chưa cao và khả năng, điều kiện trang bị, tiếp cận còn hạn chế. Trang thiết bị phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công còn hạn chế, một số công dân chưa có thiết bị di động thông minh đạt tiêu chuẩn để thực hiện đăng nhập kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên không gian mạng.

Hình ảnh Công an thu nhận Căn cước công dân cho người khuyết tật

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến kết hợp, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Công an xã tiếp tực tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong đó tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu và đã triển khai tích hợp các giấy tờ công dân trên ứng dụng VNeID, như thông tin bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng… để Nhân dân thuận lợi trong các giao dịch thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực cư trú, cấp căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác nói chung như: Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm kết nối internet; tiết kiệm chi phí đi lại,thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ; chủ động các công việc khác của dân; theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến, thời hạn giải quyết, trả kết quả hồ sơ; Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục hồ sơ.

Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ chuyển đổi số địa phương, từ đó xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số./.

Tác giả: Dương Tập