Ngày 20/02/2020 Huyện uỷ Bạch Thông tổ chức lễ công bố thành lập Đảng bộ thị trấn Phủ Thông. Dự lễ công bố có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh uỷ viên, trao Quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Phủ Thông

Đảng bộ thị trấn Phủ Thông được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Phương Linh vào đảng bộ thị trấn Phủ Thông. Tại lễ công bố đã thông qua Quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Phủ Thông thuộc đảng bộ huyện kể từ ngày 20/02; chỉ định Ban chấp hành đảng bộ gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 04 đồng chí. Đồng chí Nông Lường Hào – Nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phương Linh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ thị trấn Phủ Thông.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ thị trấn Phủ Thông đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị sau lễ công bố Ban chấp hành khẩn trương tổ chức kỳ họp bầu ra Uỷ ban kiểm tra và chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, giới thiệu nhân sự các chức vụ bầu cử chính quyền. Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của thị trấn đến ngày 01/03/2020 đi vào hoạt động, phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn. Tổ chức kỳ họp HĐND để bầu ra các chức vụ của HĐND và UBND. Chỉ đạo, hiệp thương chỉ định Ban Thường vụ MTTQ và các đoàn thể lâm thời của thị trấn. Tổ chức bàn giao, tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, khẩn trương chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội Đảng …/.