Để sản xuất đúng khung thời vụ ngày 21/02/2024 Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn ban hành Văn bản số 20/UBND về việc tăng cường chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ đông, triển khai sản xuất vụ xuân năm 2024, trong đó Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các thôn thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện một số nội dung như: Đối với cây trồng vụ Đông năm 2023, khẩn trương thu hoạch và dọn dẹp tàn dư cây trồng vụ đông còn lại để giải phóng đất sản xuất cây trồng vụ xuân 2024 đảm bảo đúng tiến độ. Đối với sản xuất vụ Xuân 2024. Đối với cây lúa khẩn trương làm đất, gieo mạ, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt, gieo cấy theo khung thời vụ chỉ đạo; thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để có những điều chỉnh phù hợp, có biện pháp phòng, chống khi thời tiết rét đậm, rét hại và ngăn chặn xâm nhập của sâu bệnh hại, đặc biệt là rầy lưng trắng truyền bệnh Lùn sọc đen trên mạ; khi thời tiết nắng nóng, dần tháo bỏ nilon che phủ để luyện mạ, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên mạ, đặc biệt là phòng trừ rầy lưng trắng để hạn chế bệnh Lùn sọc đen phương Nam phát sinh, lây lan, gây hại ngay từ giai đoạn mạ. Chủ động chuyển đổi những diện tích không hiệu quả sang trồng các cây màu khác để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đối với cây thuốc tập trung áp dụng các biện pháp chăm sóc để cây sớm hồi phục sau trồng; chủ động chuyển đổi những diện tích không đạt theo kế hoạch sang trồng các cây trồng khác để đảm bảo thu hoạch của người dân, kiên quyết không để đất trống. Đối với cây dong riềng tập trung nhân lực vệ sinh đồng ruộng và làm đất, chọn củ giống ở những diện tích dong riềng không bị sâu bệnh, bón lót đủ lượng phân theo khuyến cáo trước khi trồng, tổ chức trồng rải vụ để đảm bảo sản lượng củ dong riềng khi thu hoạch phù hợp với khả năng tiêu thụ, chế biến. Cây ăn quả tiếp tục áp dụng các biện pháp chăm sóc để cây tập trung dinh dưỡng nuôi hoa, tạo quả, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với các cây trồng khác tiếp tục chỉ đạo người dân khẩn trương làm đất, gieo trồng các cây trồng vụ xuân ngay khi thời tiết ấm, đặc biệt là những cây trồng lợi thế của địa phương đảm bảo đúng khung thời vụ chỉ đạo, áp dụng các biện pháp chăm sóc hợp lý giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt./.

Dương Tập