UBND Bạch Thông huyện tổ chức Cuộc thi “Sáng tác và phát hành biểu trưng Logo “huyện Bạch Thông”, với chủ đề “Huyện Bạch Thông–Bản sắc, hội nhập và phát triển”, cuộc thi nhằm chọn mẫu biểu trưng thể hiện nét đặc trưng, tiêu biểu của huyện Bạch Thông, với khả năng sáng tạo nghệ thuật của đông đảo hoạ sĩ và mọi tầng lớp Nhân dân để xây dựng sản phẩm trực quan có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, nội dung sâu sắc và có tính lan toả nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh huyện Bạch Thông.

Đối tượng tham dự cuộc thi: Tất cả công dân không bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động hợp pháp trong và ngoài huyện đều được tham dự cuộc thi. Không hạn chế về số người và số lượng tác phẩm dự thi. Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo nếu gửi tác phẩm dự thi thì không được tham gia chấm giải. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Bạch Thông, phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 02093.850.081/0989021910. Hồ sơ dự thi được đựng trong 01 bì thư và ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi sáng tác và phát hành biểu trưng Logo “huyện Bạch Thông”. Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ban hành Thể lệ cuộc thi đến 17h00 ngày 31/5/2024 (trong giờ hành chính). Đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi. Chọn và chấm giải thưởng: Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 15/6/2024. Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo “huyện Bạch Thông” rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các tập thể và cá nhân trong và ngoài huyện, sự phối hợp của các đơn vị liên quan để cuộc thi sáng tác biểu trưng Logo “huyện Bạch Thông” thành công tốt đẹp.

    Quét mã QR để biết thêm chi tiết về cuộc thi./.

Dương Tập