Ngày 08/01/2020, tại thị trấn Phủ Thông tổ Đại biểu HĐND huyện Bạch Thông tại đơn vị bầu cử số 03 gồm các ông Lê Hoàng Dưỡng – Phó Ban kinh tế, HĐND huyện; Hoàng Sỹ Bảo – Bí thư Đảng ủy xã Tú Trĩ đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Tú Trĩ và thị trấn Phủ Thông. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, trả lời kết quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện. Dự buổi tiếp xúc có bà Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã Tú Trĩ và thị trấn Phủ Thông có một số ý kiến, kiến nghị như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ nước tưới cho một số diện tích chưa được xây dựng. Ngành chức năng cần tăng cường kiểm soát việc mua bán, giết mổ gia cầm để thực hiện tốt việc phòng chống dịch cúm gia cầm, đặc biệt tại chợ và khu vực thị trấn Phủ Thông. Chính quyền địa phương cần công khai kinh phí tổ chức Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị các đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử cần thường xuyên thăm nắm cơ sở nhiều hơn nữa để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đề nghị cơ quan chuyên môn của huyện nghiên cứu, hướng dẫn xếp bậc lương cho cán bộ sau khi học xong đại học…

Cử tri thị trấn Phủ Thông nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương trả lời tại buổi tiếp xúc, các ý kiến khác được tổ Đại biểu HĐND huyện tiếp thu, chuyển tới ngành chức năng xem xét giải quyết./.