Ngày 5/8/2022 Chi bộ thôn Thôm Phụ tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025 với chủ đề đại hội “Nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; phấn đấu xây dựng nông thôn mới”; đến dự chỉ đạo đại hội có các đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Dương Văn Hùng, PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đặng Thị Hằng, ĐUV – PCT UBND xã; cùng dự còn có các đồng chí đại diện các ngành, đoàn thể xã và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đại hội được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022 và thông qua Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Hình ảnh: Các đồng chí Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo an ninh trật tự; trong công tác đảng triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng bộ xã. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng bộ cấp trên tổ chức. Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ thực hiện thường xuyên; quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ xã đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy xã đồng chí Dương Văn Hùng, PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã biểu dương những kết quả mà chi bộ và nhân dân thôn Thôm Phụ đã đạt được, đồng thời chỉ ra các hạn chế mà chi ủy cần cố gắng thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành chỉ ủy nhiện kỳ 2022- 2025 gồm 03 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của chi ủy nhiện kỳ 2022- 2025 đã bầu đồng chí Đặng Văn Bằng Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025, đồng chí Đặng Hữu Nam giữ chức Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra./.

                                                                                          Tác giả: Đặng Hằng
                                                                                        Nguồn: UBND Xã Cao Sơn