Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2022 Chi uỷ, chi bộ trường TH&THCS Cao Sơn long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhằm đánh giá kết quả tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và kiểm điểm sự lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ nhiệm kyd 2020-2022.

Đến dự và chỉ dạo Đại hội có đồng chí Bàn Phúc Ninh Bí thư Đảng Uỷ-Chủ tịch HĐND xã Cao sơn, Đông chí Dương Văn Long Uỷ viên BCH Đảng uỷ- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã phụ trách chi bộ.

Ảnh: Ban Chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ chi bộ; Bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025: Đồng chí Chu quốc Đạt Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Đồng chí Trần Trung Dũng được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ, đồng chí Lăng Thị Hoa được bầu làm uỷ viên chi bộ.

Bàn Phúc Ninh-Bí thư ĐU Xã