Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 95/KH-LĐLĐ ngày 09/8/2022; Hướng dẫn số 176/HD-LĐLĐ, ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 05/5/2023 Công đoàn xã Cao Sơn tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Đinh Thị Mĩ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông; đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tới dự và chỉ đạo; tham dự đại hội có đầy đủ đoàn viên công đoàn cơ quan xã.

 Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn xã đã làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ hiệu quả lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức tại cơ quan; bám sát nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, 100% cán bộ công chức tích cực tham gia nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Liên đoàn Lao động các cấp. Hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị cán bộ công chức đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định.

Đồng chí Đinh Thị Mĩ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Đinh Thị Mĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông đã ghi nhận nhiều kết quả nhiệm kỳ 2017-2023 đạt được; bên cạnh đó đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số nội dung còn hạn chế như phát động phong trào thi đua; phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Để công tác Công đoàn cơ quan xã trong thời gian tới hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí định hướng trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành khoá mới cần đoàn kết, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn để điều hành bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Công đoàn xã Cao Sơn 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 với 3 đồng chí, tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu đồng chí Hoàng Văn Phong, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã làm Chủ tịch Công đoàn xã Cao Sơn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra, nữ công, kế toán và thủ quỹ nhiệm kỳ 2023-20238. Đại hội cũng bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Liên đoàn Lao động huyện./.

Dương Tập – UBND xã Cao Sơn