Ngày 25/4/2022, Hội Cựu chiến binh xã Cao Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Tân Chủ tịch Hội CCB huyện; Đồng chí Bàn Phúc Nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã cùng các đồng chí thường trực Đảng uỷ HĐND-UBND, các ban ngành đoàn thể xã, 44 đại biểu chính thức đại diện cho 77 hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn xã.

Ảnh: Toàn cảnh buổi Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh xã Cao Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác của Hội, khắc phục mọi khó khăn, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, đại biểu Cựu chiến binh xã lần thứ VI đã đề ra. Trong đó, hàng năm Hội Cựu Chiến binh xã thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trao đổi để nâng cao tinh thần phê và tự phê bình, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống cho hội viên cựu chiến binh. Cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh xã đã luôn nhiệt tình gương mẫu, đi đầu trong các phong trào như: Tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong công tác tuyên truyền, Hội đã quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Hội cấp trên đến 100% hội viên. Phối hợp và tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm và đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tại địa phương.

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được và phân tích làm rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng tổng quát là tiếp tục vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn xã, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực, chủ động tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực tự cường; giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng xã NTM, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cao Sơn. Hàng năm có 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, có 100% cán bộ đương nhiệm giữ gìn và phát huy tốt bản chất truyền thống tốt đẹp của ” Bộ đội cụ Hồ” không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt theo quy định.Giảm hộ hội viên nghèo và cận nghèo đến cuối nhiệm kỳ là 02%. Hằng năm kết nạp hội viên mới đạt từ 02 người/ năm. Phấn đấu mỗi năm có 95% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu….

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Tân phát biểu chỉ đạo tại buổi Đại hội

 Đến dự và phát biểu với Đại Hội đồng chí Nguyễn Đức Tân Chủ Tịch Hội CCB Huyện bạch Thông đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã Cao Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí  đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM, NTM nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; thường xuyên tuyên truyền tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

 Đại hội đã bầu 07 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Hoàng Văn Cao giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB xã Cao Sơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Hoàng Văn Hải được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội CCB xã. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2022- 2027, thông qua Nghị quyết và thành công tốt đẹp.

 

                    Hoàng Nga- Đài TT Xã