Chiều ngày 25/4/2023, Đảng bộ xã Cao Sơn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí Đỗ Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Hoà, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hoá và Thông huyện Bạch Thông phụ trách Đảng bộ xã. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, các ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc, trưởng thôn, các đơn vị đóng trên địa bàn xã.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc Hội nghị

Hội nghị thông qua các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã giữa nhiệm kỳ trong đó báo cáo đã thể hiện được những kết quả đáng ghi nhận như: Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, các đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã bằng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Hàng tháng, quý, năm Thường trực Đảng ủy tổ chức giao ban, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm kịp thời phát hiện các mặt ưu, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra của địa phương, phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách chi bộ, đơn vị. Ban Chấp hành Đảng ủy đã thực hiện tốt theo quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể xã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các đồng chí BTV thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Mặc dù tình hình dịch bệnh, thời tiết luôn diễn ra phức tạp, khó kiểm soát, sâu hại cây trồng làm ảnh hưởng đến sản xuất, giá cả thị trường không ổn định; tuy nhiên cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân địa phương, kết quả nửa nhiệm kỳ đã thực hiện hoàn thành và vượt 19/34 chỉ tiêu nghị quyết, công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi đã đạt được những kết quả quan trọng, tổng sản lượng thực có hạt đạt 32.695 tấn; bình quân lương thực đầu người 950kg/người/năm. Đàn trâu 305/350 con, đàn bò 312/400 con, đàn lợn 950/1.500 con, tổng đàn gia cầm 15.000/15.000 con, đàn dê 136/175 con so sánh với nghị quyết nhiệm kỳ. Y tế, giáo dục, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; chương trình xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các ngành, đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia hiến đất, góp công xây dựng các tuyến đường liên thôn và các công trình khác trên địa bàn xã; đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí, phấn đấu xã về đích nông thôn mới trong năm 2025; công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên được cấp uỷ chú trọng thực hiện; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, qua đó tuyên truyền đến quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lụât của Nhà nước, các quy định của địa phương; kịp thời nắm bắt những diễn biến về tình hình tư tưởng, tâm tư trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, thông tin thời sự quốc tế, trong nước, địa phương đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng; công tác tạo nguồn phát triển Đảng được quan tâm thực hiện, trong nửa nhiệm kỳ qua kết nạp mới được 13 đảng viên (nghị quyết nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên); đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành nghiêm túc, kết quả từ năm 2020 đến hết năm 2022 các chi bộ hoàn thành tốt trở lên; có hơn 95% đảng viên HTTNV và 4% đảng viên HTNV; thi hành kỷ luật Đảng đói với 3 đồng chí vi phạm; công tác dân vận hoạt động tốt đã có 7 mô hình công nhận; có 01 mô hình tiêu biểu 2 năm liên tục được Ban Dân vận Huyện ủy khen thưởng; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực; công tác chính quyền, các hội, đoàn thể thường xuyên được quan tâm chỉ đạo.

Một số hình ảnh đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt vẫn còn một số mặt còn tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc thiếu quyết liệt, công tác vận động nhận dân không được thường xuyên vì vậy một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt được theo nghị quyết nhiệm kỳ; công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn về giải pháp phát triển kinh tế; công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm, số tiêu chí đạt thấp so với nghị quyết đề ra; thực hiện kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng sinh con thứ 3 trong đó có cả đảng viên; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn yếu kém, còn để sảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn xã.

Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đỗ Thị Hiền ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực của Đảng bộ xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong thời gian tới và nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí mong muốn Đảng bộ xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định tư tưởng, tích cực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương; chỉ đạo phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân, xác định cây, con mũi nhọn để đầu tư như: Cây thuốc lá, cây lạc đỏ; riêng cây dong riềng xã cần nghiên cứu xây dựng cơ sở để chế biến tinh bột và sản xuất miến thủ công để làm thương hiệu sản phẩm của địa phương; đối với những diện tích thiếu nước canh tác cần có giải pháp cụ thể như đầu tư xây dựng bể bạt để tích nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; đối với chăn nuôi địa phương xác định chăn nuôi đại gia súc là mũi nhọn như trâu, bò, lợn; công tác xây dựng nông thôn mới đề nghị Đảng ủy xã cần ra nghị quyết để thực hiện di rời chuồng trại chăn nuôi ra xa khu dân cư; phát huy thế mạnh đặc trưng của địa phương như hang, thác, nhà, nghề truyền thống của dân tộc để xây dựng điểm du lịch; thường xuyên thực hiện công tác an sinh xã hội; công tác giảm nghèo; giải quyết việc làm cho người dân để tăng thu nhập; thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, triển khai sâu rộng cuộc vận động toàn dân đoàn kết; đảm bảo công tác quốc phòng và an ninh; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng đảng, kết nạp đảng viên, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng; đoàn kết, thống nhất thực hiện hoàn thành tôt nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, đưa xã Cao sơn về đích nông thôn mới năm 2025./.

Dương Tập – UBND xã Cao Sơn