Sáng ngày 27/9/2022, Đảng bộ xã tổ chức hội nghị sơ kết 8 tháng đầu năm 2022. Đến dự chỉ đạo có đồng chí Đỗ Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo cùng đi có đồng chí Hà Đức Dũng, trưởng Công an huyện Bạch Thông.

Hình ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị đồng chí ghi nhận và biểu dương tập thể đảng bộ trong 9 tháng đầu năm, với sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tình hình kinh tế – xã hội của xã phát triển khá toàn diện. Một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch như cây lúa, ngô, thuốc lá, dong riềng… Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực vụ xuân vượt chỉ tiêu đề ra, tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát; diện tích đất chuyển đổi trồng các loại cây mang lại giá trị kinh tế cao được đẩy mạnh. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo đã tạo bước chuyển biến về chất lượng; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thường xuyên, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định và giữ vững; cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được đẩy mạnh, công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành phát huy hiệu lực, hiệu quả góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Đồng chí cũng đề nghị trong 3 tháng cuối năm cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Cao Sơn cần chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ:  Chỉ đạo Nhân dân tập trung chăm sóc, thu hoạch lúa mùa chủ động thực hiện các phương án phòng, chống hạn để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông xuân; chủ động chăm sóc, phòng chống dịch bệnh phòng chống đối rét cho đàn gia súc, gia cầm. Rà soát, đánh giá các tiêu chí Nông thôn mới, phấn đấu thôn đã chọn về đích nông thôn mới. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã chủ động rà soát các nguồn thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu giao, thực hiện chi ngân sách đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên mới và làm hồ sơ chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị.

Tác giả: Dương Văn Tập
Nguồn: UBND xã Cao Sơn