Sáng ngày 08/12/2023 tại Hội trường UBND xã, Đảng ủy xã Cao Sơn mở Hội nghị quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 26-HD/HU ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị huyện Bạch Thông cho cán bộ, công chức, bí thư các chi bộ trên địa bàn xã.

Đây là việc làm hằng năm của tổ chức đảng, nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy; chỉ ra khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên; bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, kết quả thực chất. Đối tượng thực hiện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành, Chi uỷ chi bộ, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành các chức chính trị – xã hội, Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng; đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng), Cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức chưa phải là đảng viên.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã đã quán triệt, triển khai nội dung Hướng dẫn số 26-HD/HU ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức triển khai đánh giá và phân loại chất lượng đảng viên năm 2023 đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, đảm bảo thời gian quy định./.

Dương Tập