Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xem tại đây