Xã Cao Sơn diện tích rừng chiếm 6.070,11ha/6.357,90ha, trong đó rừng sản xuất chiếm 2.145,58ha, còn lại là rừng phòng hộ. Theo Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Bắc Kạn khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ có tổng diện tích 15.416ha thuộc địa phận 7 xã Kim Hỷ, Lương Thượng, Lạng San, Ân Tình, Côn Minh (huyện Na Rì) và xã Vũ Muộn, xã Cao Sơn huyện Bạch Thông; khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ có nguồn đa dạng sinh học phong phú với 1.072 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 608 chi, 172 họ, 5 ngành; trong đó có tổng số 72 loài thực vật có giá bảo tồn, 59 loài có tên trong danh sách đỏ Việt Nam, 22 loài có tên trong danh mục đỏ IUCN, 18 loài có tên trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP; động vật có 99 loài thú thuộc thuộc 26 họ, 8 bộ; 256 loài chim thuộc 50 họ, 16 bộ; 64 loài bò sát thuộc 14 họ, 2 bộ; 39 loài ếch, nhái thuộc 8 họ, 2 bộ. Trong đó có 53 loài có tên trong danh sách đỏ Việt Nam, 24 loài có tên trong danh sách đỏ IUCN, 34 loài được ghi trong Nghị định sô 32/2006/NĐ-CP. Một số loài động vật quý hiếm như cu li lớn, cu li nhỏ, khỉ vàng, voọc đen má trắng, hươu xạ, gà lôi trắng, gà tiền mặt vàng… bên cạnh đó còn có trữ lượng cây gỗ nghiến lớn mọc trên các núi đá tạo thành cảnh quan hùng vĩvà có các hang động, thác nước trong núi đá tạo thành bức tranh danh lam tuyệt đẹp trên địa bàn xã.