điều chỉnh nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHYT chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT

Tuyên truyền trên loa truyền thanh (ĐTT)