Điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 PTDTNT cấp huyện trên địa bàn huyện Bạch Thông năm học 2021-2022

TB tuyển sinh l6 DTNT