Những ngày qua, tinh thần chung tay phòng, chống dịch Covid-19 được thể hiện qua việc nhanh chóng triển khai thực hiện lắp đặt camera giám sát tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc giám sát các cơ sở cách ly tập trung bằng hệ thống camera, ngày 6-5-2021 Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có công văn số 1407/BTTTT-CVT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Sở TT&TT về việc thực hiện công điện số 597/CĐ-BCD liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống COVID-19. Theo đó, ngày 07/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 2581/UBND-VXNV chỉ đạo việc triển khai hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao cho Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông , Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Với năng lực, kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đáp ứng điều kiện áp lực công việc, Viettel Bắc Kạn sẵn sàng nhận nhiệm vụ với khối lượng lớn, thách thức cao.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, do tình hình chống dịch cấp bách và bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai hệ thống kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 06/5/2021Sở TT&TT đã chỉ đạo Viettel Bắc Kạn cùng với Sở bắt tay vào triển khai công việc thực hiện việc khảo sát, kết nối các camera giám sát tại 16 điểm khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung của Bộ Y Tế. Với tình hình công việc cấp bách, lực lượng đã chia thành các đội tập trung thực hiện xuyên trưa, xuyên đêm để thực hiện tại các điểm cách ly tập trung khác. Trong thời gian rất ngắn, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, sự nỗ lực, trách nhiệm, Sở TT&TT cùng với Viettel Bắc Kạn đã triển khai kịp thời hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.