Sáng ngày 13/6/2024, HĐND xã Cao Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Dự kỳ họp có đồng chí Hà Đức Dũng- Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng CA huyện Bạch Thông, Phụ trách Đảng bộ xã Cao Sơn. Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn, trường học, Trạm Y tế, Kiểm lâm trên địa bàn.

Tại kỳ họp, HĐND xã Cao Sơn đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của UBMTTQVN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và các Tờ trình.

Theo báo cáo của UBND xã Cao Sơn, 06 tháng đầu năm 2024 UBND xã đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo tích cực; khắc phục kịp thời những khó khăn do thời tiết, sâu bệnh gây ra, năng suất lúa vụ xuân ước đạt trên 40 tạ/ha; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị canh tác và phát triển bền vững. Công tác xây dựng NTM được cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác Quản lý đất đai, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đã được cấp trên huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học và THCS Cao Sơn, kiên cố hóa một số tuyến mương. Các hoạt động Văn hóa xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả; Quốc phòng – An ninh được đảm bảo, an ninh nông thôn được giữ vững.

Hoạt động của HĐND xã được triển khai thực hiện toàn diện, hoạt động hiệu quả và ngày càng đi vào nền nếp. Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát các hoạt động trên địa bàn xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Đồng chí Hà Đức Dũng – Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng CA huyện Bạch Thông phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND xã Cao Sơn, đồng chí đồng chí Hà Đức Dũng- Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng CA huyện Bạch Thông đã biểu dương những kết quả mà xã Cao Sơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí phụ trách Đảng ủy cũng thông tin nhanh tới cử tri xã Cao Sơn những kết quả mà huyện đã đạt được trên lĩnh vực KT-XH trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2024; đồng thời đề nghị thời gian tới Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã Cao Sơn cần tập trung bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết; thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND xã, Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể xã để thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. Trước mắt xã cần tập trung chỉ đạo cho sản xuất vụ mùa 2024; chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HDNĐ xã Cao Sơn cũng đã giành thời gian cho đại biểu HĐND xã phản ảnh những vấn đề mà cử tri trong xã quan tâm. Thay mặt UBND xã, đồng chí Dương Văn Hùng – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ trình cấp trên xem xét giải quyết.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ) giữa năm HĐND xã Cao Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp và thông qua 4 Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy KT-XH của địa phương cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã./.

Bàn Ninh