Ngày 28/12/2022, HĐND xã Cao Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Chủ tọa kỳ họp có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng, Chủ tịch HĐND xã; ông Trương Văn Công, Phó Chủ tịch HĐND xã. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lường Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Trí, Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT, phụ trách Đảng bộ xã; dự còn có các đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 01 xã Cao Sơn – Vũ Muộn – Sĩ Bình; thường trực đảng ủy, lãnh đạo UBND, thường trực MTTQ, các ngành, đoàn thể, các vị đại biểu HĐND xã, hội đặc thù, các đơn vị đóng trên địa bàn.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Đồng chí Đặng Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Cao Sơn xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của HĐND xã.

Toàn cảnh kỳ họp thứ sáu

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lường Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện đã thông báo kết quả của kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thay mặt lãnh đạo huyện ghi nhận, biểu dương kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao sơn đạt được trong năm 2022 như sản lượng lương thực có hạt đạt 102,8%, đàn đại gia súc đạt 102,1%, thủy sản đạt 100%, công tác tuyển quân đạt 100% KH. Bên cạnh đó đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, thu ngân sách, công tác quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, đồng chí đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn; đồng thời, đề nghị HĐND xã cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri; đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chăm lo cho người nghèo, có công, khó khăn trong dịp tết để không ai không có tết; chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ, đảm bảo diện tích được giao; tuyên truyền, vận động công dân tham gia nhập ngũ đảm bảo quân số, chất lượng; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật trước, trong và sau tết nguyên đán.

Đồng chí Lường Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, phát biểu chỉ dạo tại kỳ họp

Tại kì họp với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã nhất chí biểu quyết 100% thông qua 07 Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội năm 2023; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghị quyết về giám sát của HĐND xã; nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã; nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2023./.

Đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Dương Tập – UBND xã Cao Sơn