Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn trên ứng dụng Zalo và Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov

Hệ thống CQĐT tỉnh BK trên ứng dụng Zalo và Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov