Ngày 28/12/2023, Hội đồng nhân dân xã Cao Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Chủ tọa kỳ họp có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; ông Trương Văn Công, Phó Chủ tịch HĐND xã. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đồng Văn Lưu, tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 3 Bạch Thông; đồng chí Hà Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy – Trưởng Công an huyện Bạch Thông. Dự kỳ họp còn có Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Thường trực MTTQ, các ngành, đoàn thể, các vị đại biểu HĐND xã, hội đặc thù, các đơn vị đóng trên địa bàn xã.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Cao Sơn xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2023, chương trình hoạt năm 2024; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2023; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của HĐND xã.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đồng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Sơn đạt được trong năm 2023 như cơ sở vật chất nhà văn hóa xã khang trang, rộng rãi, có 14/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như thu ngân sách đạt 18.206.000/18.000.000; tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp THCS, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tỷ lệ khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa và công tác tuyển quân đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 6,5% so với chỉ tiêu giao 2-3%; tỷ lệ số hộ dân có nhà; tiêu hợp vệ sinh vượt 1,13%; tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 92,15%, vượt 2,15% so với nghị quyết đại hội đảng bộ 90%; tổng đàn gia súc vượt 1,5% kế hoạch; giảm số vụ vi phạm pháp luật 5 vụ so với năm 2022, điển hình xã không có người nghiện ma túy …

Bên cạnh đó đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, diện tích, sản lượng của một số loại cây trồng, công tác quản lý bảo vệ rừng. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, đồng chí đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn vì năm 2024 là năm rất quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí đề nghị Thường trực HĐND xã cần thực hiện tốt công tác hoạt động, điều hành, khảo sát, đánh giá trước khi xây dựng kế hoạch giám sát và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với UBND xã cần tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri; đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chăm lo cho người nghèo, có công, khó khăn trong dịp tết để không ai không có tết; chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ, đảm bảo diện tích được giao; tuyên truyền, vận động công dân tham gia nhập ngũ đảm bảo quân số, chất lượng; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật trước, trong và sau tết nguyên đán.

Tại kì họp với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã nhất chí biểu quyết 100% thông qua 07 Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND xã đối với việc thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn năm 2022; nghị quyết kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2024; nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2024./.

Dương Tập