Chiều 29/01/2024, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chủ trì có đồng chí Dương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Hoàng Văn Phong, Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xã; Tham dự có tập thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

Tại hội nghị đoàn viên công đoàn đã bầu đoàn Chủ tịch để điều hành, thư ký ghi chép diễn biến hội nghị. Trước khi thảo luận hội nghị đã được nghe 03 báo cáo, 03 dự thảo quy chế. Các đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, chỉ tiêu, phương hướng năm 2024; đồng thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung vào một số nội dung quy chế của cơ quan: quy chế làm việc, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân và tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức trong năm đã đạt được như luôn nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, công chức chuyên môn có tinh thần trách nhiệm, trong công việc phục vụ nhân dân vì vậy cơ quan xã đã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023. Bên cạnh đó đồng chí yêu cầu trong năm 2024, mỗi cán bộ, công chức chuyên môn cần chủ động bám sát chương trình, kế hoạch; tham mưu cho lãnh đạo các nhiệm vụ theo chương trình đề ra; cán bộ, công chức, đoàn viên tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phục vụ nhân dân; chấp hành tốt nọi quy, quy chế của cơ quan; phát huy vai trò, trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ giải quyết công việc ngay từ cơ sở; quan tâm triển khai, thực hiện các nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án; Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể xây dựng chương trình hành động bám theo nội dung nghị quyết của đảng bộ nhiệm kỳ; xây dựng cơ quan, công đoàn vững mạnh; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 đã đề ra./.

Dương Tập