Sáng ngày 12/01/2024, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 có buổi tiếp xúc cử tri với 30 cử tri đại diện đơn vị bầu cử số 01, 02, 03, 04, 05 sau kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân xã tại nhà văn hóa xã Cao Sơn.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; các vị đại biểu HĐND xã khóa XX; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện Trạm kiểm lâm Lủng Siên, Trạm y tế; Trường TH&THCS; Công an xã; Công chức chuyên môn và đại diện cử tri các đơn vị bầu cử. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, cử tri đã có 5 lượt phát biểu với 9 nội dung phản ánh, kiến nghị đến đại biểu HĐND xã một số vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, cấp bìa đỏ, bìa xanh; quy định treo cờ Đảng; công tác phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình; chương trình Dự án trồng cây hồng; công khai các khoản thu chi của Ban Mặt trận thôn; công tác chi tiền bồi dưỡng giám sát cộng đồng năm 2023.

Toàn cảnh buổi TXCT Đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được các công chức chuyên môn có liên quan và ông Dương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã trao đổi, làm rõ trực tiếp tại hội nghị; còn một số ý kiến cần có thời gian kiểm tra, xác minh mới làm rõ trả lời cho cử tri được.

Đại diện Công an xã trao đổi ý kiến với cử tri

Thay mặt đại biểu HĐND xã, đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã cảm ơn cử tri và nhân dân quan tâm đến mọi hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và có những ý kiến, kiến nghị rất sác đáng, qua đó cũng ghi nhận những ý kiến đã trao đổi một cách thẳng thắn của các đơn vị, chuyên môn UBND để cử tri và nhân dân biết rõ hơn về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo từ trung ương tới địa phương nhằm phát trển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị mà cử tri nêu mà tại hội nghị tiếp xúc cử tri này chưa trả lời, làm rõ được, đề nghị các đơn vị, chuyên môn tiếp tục nghiên cứu tham mưu trả lời bằng văn bản cho cử tri được biết./.

Dương Tập