Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND xã khóa XX, sáng ngày 02/6/2023, đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Cao Sơn; dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị đóng trên địa bàn xã; ban công tác mặt trận thôn và đại diện cử tri trên địa bàn xã.

Hình ảnh buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm của ĐB HĐND xã Cao Sơn

 Tại buổi tiếp xúc cử tri các đại biểu được nghe đại diện UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; thường trường HĐND xã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hình ảnh duy trì thảo luận buổi TXCT

Qua thảo luận có 6 lượt ý kiến của cử tri quan tâm, đề nghị liên quan đến các vấn đề về thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu, đề nghị sửa chữa, xây dựng, sửa chữa các công trình tưới tiêu xuống cấp và công trình chữa nước sinh hoạt phục vụ cho nhân dân; công tác quản lý các công trình nước tự chảy; công tác đo đạc cấp bìa đỏ đất thổ cư cho nhân dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều xác đáng được chuyên môn phụ trách lĩnh vực liên quan và lãnh đạo UBND xã nghiêm túc tiếp thu và trả lời làm rõ tại hội nghị, bên cạnh đó cũng đề nghị cử tri quan tâm thực hiện tốt các quy định nhà nước như hành lang đường, công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác giám sát cộng đồng, luật hôn nhân và gia đình và hưởng ứng thực hiện các chương trình dự án giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đại diện đại biểu HĐND xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri và đề nghị các chuyên môn phụ trách và UBND xã cần quan tâm hơn nữa, tìm giải pháp để tháo gỡ những khó khăn phục vụ đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế của nhân dân./.

Dương Tập