Chiều 10/01/2023, Đảng ủy, UBND xã Cao Sơn long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023. Chủ trì hội nghị có đồng chí Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chủ trì có đồng chí Bàn Phúc Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Dương Văn Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; UB MTTQ; các đồng chí là ủy viên BCH đảng bộ; Trưởng các ngành, đoàn thể của xã; công an; Bí thư chi bộ, trưởng thôn; trưởng ban công tác Mặt trận thôn; các đơn vị đóng trên địa bàn và tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.        

Hình ảnh các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì hội nghị

  Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Sơn đã khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết thống nhất, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã bám sát sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo sâu sát, có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng; Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện tốt; chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng viên được nâng cao. Qua kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của phường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã; tập thể thôn Thôm Khoan giai đoạn 2020 – 2022; Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Cao Sơn được tặng Bằng khen trong công tác hè năm 2022; công tác cải cách hành chính đứng đầu toàn huyện…….; công tác văn hoá, thông tin, tuyên truyền đa dạng, đổi mới, hiệu quả, gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88,94%; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; đời sống nhân dân trên địa bàn phường ngày càng ổn định.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 Đảng bộ xã Cao Sơn tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Phấn đấu chi bộ, đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%; 100% cán bộ, công chức có chuyên môn từ trung cấp trở lên, lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; kết nạp 05 đảng viên trở lên; chỉ đạo tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Hội nông dân và Công đoàn cơ quan. Đảng ủy, UBND xã đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, cấp ủy, chính quyền tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, quản lý quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ môi trường, đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo các cấp học; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội, ưu đãi người có công, gia đình chính sách, thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc tại địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Lãnh đạo tặng giấy khen chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tại hội tổng kết có 01 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tốt trong công tác xây dựng đảng được Đảng ủy xã biểu dương; UBND xã khen 08 tập thể, 05 hộ gia đình và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế xã hội năm 2022./.

Dương Tập – UBND xã Cao Sơn