Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (Nhi đã sửa)