Ảnh minh họa

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Sự kiện Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn Thế giới. Hành động tự nguyện này bắt đầu bằng hành động biểu trưng là tắt đi những ánh sáng, thiết bị điện không cần thiết trong 01 (một) giờ đồng hồ và sẽ được tiếp nối bằng những hành động yêu Trái đất trong suốt thời gian tiếp theo. Nhằm thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, UBND xã Cao Sơn đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trên địa bàn xã biết, tích cực hưởng ứng, tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất bằng cách thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20h30′ đến 21h30′ ngày 23/3/2024 (thứ Bảy)./.

Dương Tập