Ngày 03/11/2023 UBND huyện Bạch Thông ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND, tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm” trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023. Ngày hội dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27/11/2023. Tại sân vận động thị trấn Phủ Thông. Đối tượng là học sinh lớp 11,12, người dân độ tuổi từ 18-45 có nhu cầu và nguyện vọng tìm kiếm việc làm, định hướng nghề nghiệp. 

Đây là dịp để cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã  hội và người lao động  về giải  quyết việc làm. Ngoài ra còn tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật, quyền lợi, trách nhiệm của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động cơ hội tìm được việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng đào tạo nghề, tuyển dụng lao động lựa chọn được nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Hình ảnh minh hoạ

Trong ngày hội sẽ được cung cấp thông tin thị trường lao động đầy đủ, chính xác đến người lao động; quyền lợi, trách nhiệm của người lao động khi tham gia thị trường lao động; được nghe phổ biến Bộ Luật Lao động  số 45/2019/QH14 có  hiệu lực thi hành từngày 01/01/2021. Luật Việc làm số 38/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật Giáo dục nghề nghiệp số74/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng số 69/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Thông tin thị trường lao động; tư vấn học nghề, việc làm, giới thiệu việc làm. Thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp  phỏng vấn  trực tiếp với người lao động; tư vấn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tìm việc làm, học nghề./.

Dương Tập