Để trẻ em có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo các cấp, các ngành, ngày 24/62024 UBND huyện Bạch Thông tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực trẻ em”. Diễn đàn năm nay có sự tham gia của 60 em đại diện cho hơn 7.000 trẻ em trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Trong không khí sôi nổi, thoải mái các em đã đặt nhiều câu hỏi trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn về quyền trẻ em, công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em; thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em tại gia đình, trường học; bóc lột sức lao động trẻ em, tạo sân chơi bổ ích… Các câu hỏi đã được lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trao đổi làm rõ và định hướng một số nội dung về công tác trẻ em trong thời gian tới trên địa bàn huyện, các ý kiến trao đổi đã đáp ứng được nội dung câu hỏi của các em.

Hình ảnh toàn cảnh buổi Diễn đàn

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, có ý nghĩa được tổ chức hàng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, bảo đảm cho trẻ nắm bắt, hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của trẻ em. Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng và môi trường không có bạo lực, kỳ thị, xâm hại trẻ em.

Tại diễn đàn, các em đã chọn cử 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 7.000 trẻ em trong huyện, tham dự Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng quà cho 60 em tham gia diễn đàn./.

Dương Tập