Kế hoạch điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch cuộc thi thiết kế biểu trưng Logo huyện Bạch Thông xem tại đây