Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic, giải bóng chuyền hơi và kéo co năm 2024 xem tại đây