Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia giai đoạn 2023-2025 của UBND xã Cao Sơn xem tại đây