Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề ” Người chiến sỹ Công an vì bản, làng bình yên, vì nhân dân phục vụ”

KH viết truyện về CAND