Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

Kế hoạch số 260-Kh-BDT ngày 01-4-2022 về tôr chức hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống CQ công tác dân tộc