Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND với thanh niên xã Cao Sơn năm 2023 xem tại đây 

Thông báo tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Cao Sơn với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023 xem tại đây