KH số 21 tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai xem tại đây

Dự thảo Luật đất đai xem tại đây