Kế hoạch tuyên truyền 75 năm Lực lượng vũ trang Tỉnh Bắc Kạn

KH tuyên truyền 75 năm LLVT tỉnh BK