Sáng ngày 16/5/2022, xã Cao Sơn tổ chức Lễ khai mạc và huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Quốc Tuấn phó tham mưu trưởng BCHQS Huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng Ủy- HĐND- UBND- Các trưởng đoàn thể và 64 chiến sỹ được triệu tập.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022

   Công tác huấn luyện Dân quân năm 2022 là nhằm nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của Dân quân, biết sử dụng và sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, huấn luyện chiến thuật đến cấp trung đội Dân quân. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia các hoạt động khác ở địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện năm 2022; Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị…

Phát biểu tại buổi khai mạc Đ/c Hà Quốc Tuấn cho biết : Đợt huấn luyện dân quân diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 đã được lắng xuống. Tuy nhiên cán bộ huấn luyện và các chiến sỹ vẫn cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống Covid-19. Cán bộ tham gia huấn luyện tập trung quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu đề ra, tích cực trong học tập, tiếp thu đầy đủ các nội dung làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức huấn luyện ở cơ quan mình, chấp hành nghiêm các chế độ quy định, nội quy để hoàn thành nội dung, chương trình và đạt kết quả tốt nhất.

 

 

Ảnh: Đ/c: Hà Quốc Tuấn Phó tham mưu trưởng Ban CHQS Huyện phát biểu tại buổi khai mạc

   Đây là đợt huấn luyện quan trọng giúp cho các đồng chí dân quân tự vệ nắm chắc nội dung về ký, chiến thuật, chính trị, thể lực, nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị nẵm vững những quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng pháp luật của nhà nước góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong huấn luyện luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của đơn vị, quản lý và bảo quản tốt cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, không ngại khó, ngại khổ  trong huấn luyện ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất.

 

                                                                                         Hoàng Nga- Đài TT Xã