Chiều 15/11/2023, Khu dân cư thôn Khau Cà, xã Cao Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại biểu xã có đồng chí Bàn Phúc Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, MTTQ các ngành, đoàn thể xã đến dự và chung vui cùng bà con Nhân dân.

Khau Cà có 31 hộ,131 nhân khẩu, có 02 dân tộc chủ yếu Dao, Nùng cùng chung sống; phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ nhỏ lẻ; đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 38,7%. Tình hình tư tưởng Nhân dân trong thôn ổn định; Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động Nhân dân thôn Khau Cà đã tích cực hưởng ứng; công tác thi đua phấn đấu gia đình văn hóa, có 31/31 hộ đăng ký từ đầu năm, kết quả bình xét cuối năm đạt 29/31 hộ, có 6 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục 2021 – 2023, có 01 hộ được Chủ tịch UBND xã khen, khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện khen..

Đến dự và chung vui với Nhân dân thôn Khau Cà, đồng chí Bàn Phúc Nguyên đã bày tỏ vui mừng và biểu dương nỗ lực vượt khó của bà con thôn Khau Cà và chia sẻ với thôn những khó khăn hiện nay. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Nhân dân thôn Khau Cà tiếp tục đoàn kết, tháo gỡ những khó khăn của thôn hiện nay; tích cực phát triển sản xuất, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày phấn đấu thôn về đích nông thôn mới…

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Nhân dân thôn Khau Cà đã được nghe tuyên truyền về chuyển đổi số; cùng ký kết giao ước thi đua hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của khu dân cư năm 2024. Các đại biểu và Nhân dân thôn Khau Cà cùng thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ mang, trò chơi dân gian đậm đà bản sắc của dân tộc Dao, Nùng đây là những giá trị văn hóa được đồng bào nơi đây đang gìn giữ./.

Một số hình ảnh trong ngày hội của thôn

Dương Tập