Sáng ngày 24/8/2020 đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện một số phòng, ban ngành, đoàn thể huyện đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 7 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xã Cao Sơn. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Lê Hồng Sơn – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.
            Kiểm tra công trình kênh mương Lủng Cháp – Lủng Lỳ

Năm 2020 xã Cao Sơn được giao nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gần 3,8 tỷ đồng, thực hiện 11 công trình xây dựng kênh mương, đường giao thông, hỗ trợ sản xuất, đến nay xã hoàn thành 05 công trình, đến hết tháng 7 giải ngân được trên 40% KH. Nguồn vốn chương trình 135 trên 1,2 tỷ đồng, trong đó tiểu dự án 1 hỗ trợ cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn là gần 1,1 tỷ đồng, giải ngân được trên 18% KH. Tiểu dự án 2 hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn 217 triệu đồng, giải ngân được trên 99% KH…

Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy địa phương chưa thực sự sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; việc chỉ đạo của UBND còn lúng túng, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể chưa chặt chẽ. Đầu tư công việc lựa chọn danh mục đầu tư chưa sát, chưa hợp lý. Tiến độ thực hiện chưa cao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM lựa chọn tiêu chí chưa phù hợp. Chưa có giải pháp thực hiện rõ ràng trong thực hiện chương trình giảm nghèo…

 Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy và đoàn công tác yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương cần sâu sát trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đổi mới phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong xây dựng NTM cần xác định rõ các giải pháp thực hiện tiêu chí. Thực hiện tốt các chương trình dự án. Quan tâm tạo việc làm cho lao động tại địa phương, thực hiện công tác giảm nghèo. Đầu tư công đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19…/.

Tác giả:  Thanh Tuyền
Nguồn:  Trung tâm VH,TT&TT