Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2023 tại UBND xã Cao Sơn, Đoàn kiểm tra Chương trình MTQG giảm nghèo và công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023 của UBND huyện Bạch Thông do đồng chí Hà Thị Thùy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện làm trường đoàn; trong đoàn kiểm tra có đại diện Phòng Lao động TB&XH, phòng NN&PTNT và văn phòng HĐND-UBND huyện. Làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Hùng Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Quản lý và các thành viên trong Ban Quản lý xã.

Đại diện Ban Quản lý xã đã báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023 và trao đổi làm rõ thêm một số nội dung đoàn kiểm tra gợi ý, đề nghị sau khi nghe báo cáo và kiểm tra kiểm tra hồ sơ.

Một số hình ảnh thảo luận tại buổi kiểm tại xã

Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận, trao đổi tại buổi kiểm tra đồng chí trường đoàn kiểm tra đã ghi nhận và biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa các ban, ngành triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện. Cụ thể thực hiện các chính sách giảm nghèo hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm đã phối hợp tổ chức tư vấn, tuyển sinh, tuyển dụng lao động với 31 người tham gia và phối hợp cới Công ty cổ phần Quốc tế Nam Việt tư vấn xuất khẩu lao động được 01 lớp có 25 thanh niên tham gia; xét duyệt các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn sản xuất được 7 hộ với số dư nợ 420 triệu. Chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo, y tế, được quan tâm hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn xã 164 cả 3 cấp học, kinh phí thực hiện hỗ trợ là 123.000.000 đồng; hỗ trợ cho trẻ đủ điều kiện hưởng chế độ tiền ăn 39 trẻ với số tiền 31.200.000đ, hỗ trợ nhà ở bán trú là 27 trẻ với số tiền 88.655.000đ đầy đủ theo quy định, hỗ trợ gạo tổng số 27 trẻ với số gạo là 2.025 kg gạo, hỗ trợ trẻ em khuyết tật với 5 trẻ vơi số tiền 29.800.000đ; cấp mới, cấp đổi, tăng giảm cho 61 trường hợp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác. Chính sách hỗ trợ về nhà ở hộ nghèo chương trình dân tộc thiểu số đã có Quyết định cấp kinh phí cho 5 nhà với số vốn 220 triệu, đã triển khai xây dựng và nghiệm thu được 02 nhà đang hoàn thiện thủ tục giải ngân; hỗ trợ tiền điện quý I cho hộ nghèo năm 2023 là 8.568.000đ; hỗ trợ tec cho 6 hộ nghèo với số tiền 18 triệu theo chương trình nước phân tán hiện đã nghiệm thu giải ngân. Chính sách cho hộ nghèo cận nghèo thụ hưởng văn hóa thông tin theo tiểu dự án 1 của Dự án 6 “Giảm nghèo về thông tin”: Địa phương luôn tạo điều kiện cho các hộ nghèo được tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến xóa đói giảm nghèo và những quyền lợi gắn bó với cuộc sống của bà con thông qua các cuộc họp thôn. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo được tuyên truyền thường xuyên qua hệ thống truyền thanh xã. Các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo năm 2023 phấn đấu tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt kế hoạch đã đề ra (18/56 hộ nghèo, 20/43 hộ cận nghèo). Chính sách dạy nghề cho lao động nông đã rà soát và đăng ký được 03 lớp. Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong 6 tháng đầu năm địa phương được phê duyệt thực hiện tiểu dự án 1 trong dự án 3 đó là “Dự án chăn nuôi vịt hướng trứng” tại thôn Nà Cáy, hiện nay đã trình cấp trên thẩm định xong phương án sản xuất, với số vốn 249.790.000đ (số hộ đăng ký thực hiện là 09 hộ, với số lượng 2700 con giống). Hiện nay đang tiến hành thẩm định giá. Thực hiện Dự án 6 về Truyền thông và giảm nghèo thông tin rà soát có 88 hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ điện thoại thông minh…

Bên cạnh đó đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số nội dung còn hạn chế đề nghị Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Cao sơn trong thời gian tới cần nghiêm túc, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt như việc báo cáo chưa đánh giá sâu việc triển khai thực hiện chương trình, mới chỉ mang tính liệt kê số liệu đề nghị bổ sung, giá sâu, chi tiết mặt đã đạt được, tồn tại, nguyên nhân cụ thể, đồng thời gửi đoàn kiểm tra đảm bảo thời gian; kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình giảm nghèo tại các thôn, hộ gia đình chưa ban hành đề nghị khẩn trương ban hành và thực hiện; việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý phụ trách các thôn chưa thực sự phù hợp đề nghị xem xét phân công lại; một số thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý phụ trách các thôn chưa thường xuyên bám sát, thăm nắm việc triển khai, thực hiện chương trình cũng như các hộ nghèo, cận nghèo được phụ trách; cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ giảm nghèo năm 2023; tăng cường kiểm tra, giám sát chương trình MTQG giảm nghèo nói riêng và các chương trình, dự án khác nói chung; thường xuyên theo dõi, động viên các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trong triển khai, thực hiện các chương trình, dự án; đề nghị các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên tuyền, giám sát việc triên khai thực hiện các chương trình dự án giám nghèo trên địa bàn.

Hình ảnh đồng chí Hà Thị Thùy. trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Qua kiểm tra xã Cao Sơn đề nghị UBND huyện sớm có chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các dự án phát triển sản xuất cộng đồng và tổ chức triển khai các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn và có ý kiến chỉ đạo đơn vị VNPT cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong việc lắp đặt mạng WIFI miến phí cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn./.

Dương Tập